Index

Används för att administrera dBASE-databasindex. Med hjälp av ett index kan du snabbt hitta poster i en databas, under förutsättning att du söker efter data i det urval som definierats med indexet. När du utformar en tabell kan du definiera index på fliken Index .

Så här använder du det här kommandot...

In a database file window of type dBASE, choose Edit - Database - Properties, click Indexes.


Tabell

Markera den databastabell som du vill indexera.

Tabellindex

Visar de aktuella index som finns definierade för den markerade databastabellen. Om du vill ta bort ett index från listan klickar du på indexet och klickar sedan på högerpilen.

Fria index

Visar de index som du kan koppla till en tabell. Om du vill koppla ett index till en markerad tabell klickar du på vänsterpilen. Den vänstra dubbelpilen kopplar alla tillgängliga index.

<

Flyttar det markerade indexet till listan Tabellindex.

<<

Flyttar alla index till listan Tabellindex.

>

Flyttar det markerade indexet till listan Fria index.

>>

Flyttar alla index till listan Fria index.

Please support us!