Allmänt

Om du skapar en databastabell som en administratör, kan du använda den här fliken för att ange användaråtkomst, samt för att ändra tabellstrukturen eller redigera data.

Om du inte är administratör kan du använda fliken Allmänt för att visa vilka åtkomsträttigheter du har i den markerade tabellen.

Tabellnamn

Visar namnet på den markerade databastabellen.

Typ

Visar databasens typ.

Placering

Visar den fullständiga sökvägen till databastabellen.

Läs data

Ger en användare rätt att läsa data.

Infoga data

Ger en användare rätt att infoga nya data.

Ändra data

Ger en användare rätt att ändra data.

Radera data

Ger en användare rätt att ta bort data.

Ändra tabellstruktur

Ger en användare rätt att ändra tabellens struktur.

Radera tabellstruktur

Ger en användare rätt att ta bort tabellens struktur.

Ändra referens

Ger en användare rätt att ändra de definierade referenserna, till exempel lägga till en ny relation i tabellen eller ta bort befintliga relationer.

Please support us!