Tilldela kolumner

Du kan kopiera en tabell i explorer för datakÀllan genom att dra och slÀppa tabellen i tabellcontainern. Om du markerar kryssrutan Tillfoga data pÄ första sidan i dialogrutan Kopiera tabell öppnas dialogrutan Tilldela kolumner som det andra fönstret. Du kan anvÀnda den hÀr dialogrutan om du vill koppla innehÄllet i ett datafÀlt i kÀlltabellen till ett annat datafÀlt i mÄltabellen.

KĂ€lltabell

Listar datafÀlten i kÀlltabellen. Om du vill inkludera ett datafÀlt i kÀlltabellen i mÄltabellen, markerar du kryssrutan framför datafÀltets namn. Om du vill koppla innehÄllet i ett datafÀlt i kÀlltabellen till ett annat datfÀlt i mÄltabellen, klickar du pÄ datafÀltet i kÀlltabellisten och klickar sedan pÄ uppÄt- eller nedÄtpil. Om du vill inkludera alla datafÀlt i mÄltabellen klickar du pÄ Alla.

MĂ„ltabell

Listar de möjliga datafÀlten i mÄltabellen. Endast de datafÀlt som Àr markerade i kÀlltabellistan inkluderas i mÄltabellen.

upp

Moves the selected entry up one position in the list.

ned

Moves the selected entry down one position in the list.

alla

Markerar alla datafÀlt i listan.

inga

Avmarkerar alla kryssrutor i listan.

Please support us!