Kopiera tabell

Du kan kopiera en tabell genom att dra tabellen och slÀppa den i tabellomrÄdet i ett databasfilfönster. Dialogrutan Kopiera tabell visas.

Tabellnamn

Anger kopians namn. Vissa databaser kan bara hantera namn med Ă„tta tecken eller mindre.

Alternativ

Definition och data

Skapar en identisk kopia av databastabellen. BĂ„de tabelldefinitionen och alla data kopieras. Tabelldefinitionen innehĂ„ller tabellens struktur och format frĂ„n olika datafĂ€lt, inklusive sĂ€rskilda fĂ€ltegenskaper. Övrig information kommer frĂ„n fĂ€ltens innehĂ„ll.

Radera tabellstruktur

Kopierar endast tabelldefinitionen men inte tillhörande data.

Som tabellvy

If the database supports Views and you selected this option, a query will be created in the table container as a table. This option allows you to view the query results as a normal table view. The table will be filtered in the view with a "Select" SQL statement.

Tillfoga data

LÀgger till data frÄn tabellen som ska kopieras till en existerande tabell.

Tabelldefinitionen mÄste vara exakt densamma sÄ att alla data kan kopieras. Data kan inte kopieras om formatet för ett datafÀlt i mÄltabellen skiljer sig frÄn formatet för ett datafÀlt i kÀlltabellen.

JĂ€mför datafĂ€ltnamnen i dialogrutan Kopiera tabell med namnet pĂ„ sidan Överta kolumner.

Om det inte gÄr att infoga tabellens data, visas en lista pÄ de fÀlt vars data inte kan kopieras i dialogrutan Kolumninformation. Om du stÀnger dialogrutan med OK kommer endast de data som inte visas i listan att infogas.

Symbolen Info

Om fÀlten i mÄltabellen har mindre fÀltlÀngd Àn motsvarande fÀlt i kÀlltabellen, kommer kÀllfÀltens innehÄll att kortas av sÄ att innehÄllet stÀmmer med mÄlfÀltens fÀltlÀngd.


Skapa primÀrnyckel

Skapar automatiskt ett datafÀlt för primÀrnyckel och fyller det med vÀrden. Du mÄste anvÀnda det hÀr fÀltet eftersom det alltid mÄste finnas en primÀrnyckel tillgÀnglig för att du ska kunna redigera tabellen.

Namn

Anger ett namn för primÀrnyckeln som ska genereras. Det Àr valfritt om du vill ange ett namn.

NĂ€sta sida

Please support us!