Relationer

Gör att du kan definiera och redigera en relation mellan tvÄ tabeller.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

In a database file window, choose Tools - Relationships.


Symbolen Info

Uppdaterings- och raderingsalternativen Àr endast tillgÀngliga om de stöds av den databas som anvÀnds.


Tabeller

NÀr du skapar en ny relation kan du vÀlja vardera en tabell ur de tvÄ kombinationsfÀlten i den övre delen av dialogrutan.

Om du öppnar dialogrutan Relationer genom att dubbelklicka pÄ linjen mellan tabellerna i fönstret Relationer, kan du inte Àndra de tabeller som ingÄr i relationen.

NyckelfÀlt

Definierar relationens nyckelfÀlt.

Namnen pÄ de tabeller som ingÄr i lÀnken visas hÀr som kolumnnamn. NÀr du har klickat i ett fÀlt kan du anvÀnda pilknapparna för att vÀlja ett fÀlt frÄn tabellen. Varje relation skrivs pÄ en rad.

Uppdateringsalternativ

HÀr vÀljer du alternativ för hur Àndringar i det primÀra nyckelfÀltet ska behandlas.

Ingen ÄtgÀrd

Anger att Àndringar i primÀrnyckeln inte pÄverkar externa sekundÀrnycklar.

Uppdatera kaskad

Uppdaterar alla externa nyckelfÀlt om vÀrdet för motsvarande primÀrnyckel har Àndrats (sammanhÀngande uppdatering).

SĂ€tt null

Om den motsvarande primĂ€rnyckeln har Ă€ndrats anvĂ€nder du detta alternativ för att ange vĂ€rdet "ÄR NULL" för alla externa nyckelfĂ€lt. ÄR NULL innebĂ€r att fĂ€ltet Ă€r tomt.

SĂ€tt standard

Om den motsvarande primÀrnyckeln har Àndrats anvÀnder du detta alternativ för att ange ett standardvÀrde för alla externa nyckelfÀlt. NÀr motsvarande tabell skapas definieras standardvÀrdet för ett externt nyckelfÀlt nÀr du tilldelar fÀltegenskaperna.

Raderingsalternativ

HÀr vÀljer du vilka alternativ som ska gÀlla nÀr ett primÀrnyckelfÀlt tas bort.

Ingen ÄtgÀrd

Anger att externa sekundÀrnycklar inte pÄverkas av att en primÀrnyckel raderas.

Radera kaskad

Anger att alla externa sekundÀrnycklar ska raderas samtidigt som motsvarande primÀrnyckel.

Varningssymbol

Om du tar bort en primÀrnyckel och anvÀnder alternativet Radera kaskad kommer alla poster i andra tabeller som har den hÀr nyckeln som sekundÀrnyckel att raderas. Var försiktig nÀr du anvÀnder det hÀr alternativet. Om du gör ett misstag kan du förstöra stora delar av databasen.


SĂ€tt null

Om du tar bort motsvarande primÀrnyckel, kommer vÀrdet "IS NULL" att tilldelas alla externa nyckelfÀlt.

SĂ€tt standard

Om du tar bort den motsvarande primÀrnyckeln, kommer ett fast vÀrde att anges för alla sekundÀra nyckelfÀlt.

Please support us!