Relationer

Med det hÀr kommandot öppnar du fönstret Relationsutkast, som du anvÀnder för att definiera relationer mellan olika databastabeller.

HÀr kan du lÀnka tvÄ tabeller frÄn den aktuella databasen via ett gemensamt fÀlt. Skapa relationerna genom att klicka pÄ ikonen Ny relation eller dra och slÀpp med musen.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

In a database file window, choose Tools - Relationships.


Symbolen Info

Den hÀr funktionen Àr endast tillgÀnglig om du arbetar med en relationsdatabas.


When you choose Tools - Relationships, a window opens in which all the existing relationships between the tables of the current database are shown. If no relationships have been defined, or if you want to relate other tables of the database to each other, then click on the Add Tables icon. The Add Tables dialog opens in which you can select the tables with which to create a relation.

Add Table Icon

LĂ€gg till tabell...

Symbolen Info

Om fönstret Relationsutkast Àr öppet gÄr det inte att Àndra de markerade tabellerna, inte ens i designlÀge. Det hÀr beror pÄ att tabellerna inte fÄr Àndras nÀr relationerna skapas.


The selected tables are shown in the top area of the relation design view. You can close a table window through the context menu or with the Delete key.

Move table and modify table size

You can resize and arrange the tables according to your preferences. To move tables, drag the upper border to the desired position. Enlarge or reduce the size in which the table is displayed by positioning the mouse cursor on a border or on a corner and dragging the table until it is the desired size.

Primary key and foreign keys

If you want to define a relation among the various tables, you should enter a primary key that uniquely identifies a data field of an existing table. You can refer to the primary key from other tables to access the data of this table. All data fields referring to this primary key will be identified as a foreign key.

DatafÀlt till vilka en primÀrnyckel har tilldelats markeras i tabellfönstret genom en liten nyckelsymbol.

Definiera relationer

All existing relations are shown in the relations windows by a line that connects the primary and foreign key fields. You can add a relation by using drag-and-drop to drop the field of one table onto the field of the other table. A relation is removed again by selecting it and pressing the Delete key.

Du kan ocksÄ klicka pÄ ikonen Ny sammanslagning överst i relationsfÀltet och definiera relationen mellan de tvÄ tabellerna i dialogrutan Relationer.

New Relation Icon

Ny relation...

Varningssymbol

If you use LibreOffice as the front-end for a relational database, the creation and deletion of relationships is not placed in an intermediate memory by LibreOffice, but is forwarded directly to the database.


Om du dubbelklickar pÄ en förbindelselinje kan du ange vissa egenskaper för relationen. Dialogrutan Egenskaper för sammanslagning öppnas.

Please support us!