Snabbmenyer till tabeller

The context menu of the table container offers various functions that apply to all database tables. To edit a particular table within the database, select the corresponding table and open its context menu.

Så här använder du det här kommandot...

In a database file window, click the Tables icon.


Symbolen Info

Depending on the context, it is possible that not all the functions for your current database will be listed in the context menus. For example, the Relationships command for defining relationships between various tables is only available with relational databases.


Följande kommando finns på snabbmenyerna, beroende på den aktuella databasen:

Öppna

Med det här kommandot öppnar du det markerade objektet i en egen aktivitet.

Om du har öppnat en tabell visas flera kommandon som används för att redigera data.

Relationer

Med det här kommandot öppnar du fönstret Relationsutkast, som du använder för att definiera relationer mellan olika databastabeller.

Skapa länk

Det här kommandot kan aktiveras om ett objekt har markerats. En länk med namnet "Länk till xxx" (xxx motsvarar objektets namn) skapas genast i samma katalog som det markerade objektet.

Please support us!