Formulär

Med ett formulär kan värden i det befintliga databasinnehållet redigeras eller matas in på ett okomplicerat sätt.

Formulärguiden

Formulärkontroller

The Form Controls toolbar provides the tools required to create a form in a text, table, drawing, or presentation document.

Formulär i utkastläge

Du skapar och redigerar formuläret i designläge, och definierar de olika kontroller som finns i formuläret.

Sök datapost

Searches database tables and forms. In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Sortera och filtrera data

Det finns sorterings- och filterfunktioner på verktygsraden när du öppnar ett formulär i användarläge.

Please support us!