Fälttilldelning

Öppnar en dialogruta som du kan använda för att ange fälttilldelningar.

Så här använder du det här kommandot...

Address Data Source Wizards - Field assignment


Fälttilldelning

Öppnar dialogrutan Mallar: Adressboktilldelning.

Stötta oss!