Data Source Title

Anger en plats för adressboksfilen och ett namn som datakällan sorterar under i Explorer för datakällor.

Så här använder du det här kommandot...

Address Data Source Wizards - Data source title


Ange plats för mötet

Anger databasfilens placering.

Välj ut

Anger placering med hjälp av en dialogruta.

Gör adressboken tillgänglig i alla moduler i LibreOffice

Registers the newly created database file in LibreOffice. The database will then be listed in the Data sources pane (+Shift+F4). If this check box is cleared, the database will be available only by opening the database file.

Rubrik

Anger datakällans namn.

Stötta oss!