Välj tabell

Anger en tabell i den adressbokkälla från Seamonkey /Netscape som används som adressbok i LibreOffice.

Så här använder du det här kommandot...

Address Data Source Wizards - Table selection


Alla tabeller från den första användarprofilen kommer att registreras för den här datakällan i LibreOffice. Du måste ange en som den tabell som ska användas i mallarna i LibreOffice.

Listruta

Anger den tabell som ska användas som adressbok till LibreOffice-mallarna.

Symbolen Tips

Det går att göra ändringar i efterhand i mallarna och dokumenten via kommandot Redigera - Byt databas.


Stötta oss!