Ytterligare inställningar

Används för att ange övriga inställningar för LDAP-adressdata och andra externa datakällor.

Så här använder du det här kommandot...

Address Data Source Wizards - Additional settings


Inställningar

Anropar en dialog där du kan göra ytterligare inställningar.

Om du har valt LDAP på den första sidan visas sidan LDAP.

Stötta oss!