Ytterligare inställningar

Allows you to enter additional settings for other external data sources.

Så här använder du det här kommandot...

Address Data Source Wizards - Additional settings


Inställningar

Anropar en dialog där du kan göra ytterligare inställningar.

Stötta oss!