Adressdatakälla

Den här guiden hjälper dig att registrera en befintlig adressbok som datakälla i LibreOffice.

Så här använder du det här kommandot...

Menu File - Wizards - Address Data Source.


Du kan när som helst registrera adressdata och andra datakällor i LibreOffice:

Registrera adressbok

Välj typen för din externa adressbok

Alla fungerar inte på alla operativsystem.

Thunderbird

Välj detta alternativ om du redan använder en adressbok i Thunderbird eller Icedove.

KDE-adressboken

Välj detta alternativ om du redan använder en adressbok i KDE.

macOS Address book

Select this option if you already use an address book in macOS Address book.

Evolution

Välj detta alternativ om du redan använder en adressbok i Evolution.

Evolution LDAP

Välj detta alternativ om du redan använder en adressbok i Evolution LDAP.

Gruppvis

Välj detta alternativ om du redan använder en adressbok i Gruppvis.

Annan extern datakälla

Markera det här alternativet om du vill registrera en annan datakälla som adressbok i LibreOffice.

Avbryt

Guiden avslutas utan att några ändringar börjar gälla.

Tillbaka

Visa urvalen som gjordes under det föregående steget. De aktuella inställningarna sparas. Den här knappen aktiveras när du kommer till AutoPilotens andra sida.

Nästa

Sparar de aktuella inställningarna och fortsätter till nästa sida. När du kommer till sista sidan blir knappen inaktiv.

Färdigställ

Upprättar kopplingen till datakällan och stänger dialogrutan.

Stötta oss!