Guide för Eurokonverteraren

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

Det går bara att konvertera stängda filer. Du kan även använda Eurokonverteraren i ett öppet LibreOffice Calc dokument. Om du gör det öppnas en egen dialogruta. Dialogrutan finns beskriven i slutet av det här avsnittet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Wizards - Euro Converter.


Varningssymbol

Observera att endast valuta från länder som infört euro som gemensam valuta konverteras.


Omfattning

Enstaka LibreOffice Calc dokument

Converts a single LibreOffice Calc file. To convert fields and tables in LibreOffice Writer, first mark the Also convert fields and tables in text documents check box.

Hela katalogen

Converts all LibreOffice Calc and LibreOffice Writer documents and templates in the selected directory.

Valutor:

Specifies the currency to be converted into euros.

Källkatalog/källdokument

Indicates the directory or the name of the single document to be converted.

...

Opens a dialog to select the desired directory or document.

Inklusive undermappar

Specifies whether all subfolders of the selected directory are included.

Konvertera även fält och tabeller i textdokument

Converts currency amounts found in fields and tables of LibreOffice Writer documents.

Varningssymbol

Värden i textdokumentet som inte finns i fält eller tabeller konverteras inte.


Upphäv tabellskydd temporärt utan säkerhetsfråga

Specifies that sheet protection will be disabled during conversion and thereafter re-enabled. If sheet protection is covered by a password, you will see a dialog for entering the password.

Målmapp

Specifies the folder and path in which the converted files are to be saved.

...

Opens a dialog in which you can select a directory to hold the converted files.

Avbryt

Closes the Euro Converter.

Hjälp

Activates the help for the dialog.

Konvertera

Starts the conversion.

Under konverteringen visas en sida med statusmeddelanden om hur konverteringen fortskrider.

Tillbaka

Returns to the first page of the Euro Converter.

If the current document is a LibreOffice Calc document or template, you can call up the Euro Converter using the corresponding icon in the Tools bar. This icon is hidden by default. To display the Euro Converter icon, click the arrow at the end of the Tools bar, select the Visible Buttons command and activate the Euro Converter icon.

Symbol

Eurokonverterare

I dialogrutan Eurokonverterare finns följande funktioner:

Komplett dokument

Converts the entire document.

Valutor:

Specifies the currency to be converted into euros.

Markering

I det här området väljer du ut cellerna som ska konverteras om du inte har markerat Komplett dokument. Välj först ett av alternativen och klicka sedan på de önskade posterna i fältet Mallar resp. Valutaområden till höger. I dokumentet visas det valda området som markering. När du vill konvertera klickar du på Konvertera.

Cellmallar

All cells with the selected Cell Styles are converted.

Valutaceller i det aktuella tabellarket

All currency cells in the active spreadsheet will be converted.

Valutaceller i hela dokumentet

All currency cells in the active document will be converted.

Utvalt område

All currency cells in the range selected before the converter was called will be converted. All cells must have the same format so that they can be recognized as a selected range.

Mallar/Valutaområden

Displays the ranges to be converted from the list.

Stötta oss!