Dokumentkonverterare - följande sidor

Anger en läskatalog och en skrivkatalog för varje mall- och dokumenttyp.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Wizards - Document Converter.


Mallar

Anger om mallar ska konverteras, och hur mallarna ska konverteras.

Textmallar

Observera att etiketten "Textmallar" kan ändras beroende på vilka alternativ du valt på föregående sida. Om du till exempel har valt Microsoft Word dokument får etiketten texten "Word-mallar".

Anger att mallarna ska konverteras.

inkl. underordnade kataloger

Anger att underkatalogerna i de markerade katalogerna också ska sökas igenom efter matchande filer.

Importera från

Anger den katalog som innehåller källfilerna.

Spara i

Anger den katalog som målfilerna ska skrivas till.

...

Öppnar en dialogruta där du kan välja sökväg.

Dokument

Anger om och hur dokument ska konverteras.

Textdokument

Observera att etiketten "Textdokument" kan ändras beroende på vilka alternativ du valt på föregående sida. Om du till exempel har valt Microsoft Word dokument får etiketten texten "Word dokument".

Anger att dokumenten ska konverteras.

inkl. underordnade kataloger

Anger att underkatalogerna i de markerade katalogerna också ska sökas igenom efter matchande filer.

Importera från

Anger den katalog som innehåller källfilerna.

Spara i

Anger den katalog som målfilerna ska skrivas till.

...

Öppnar en dialogruta där du kan välja sökväg.

Här kan du gå tillbaka till startsidan för guiden Dokumentkonverterare.

Stötta oss!