Dokumentkonverterare - första sidan

Anger vilken typ av Microsoft Office-filer som ska konverteras.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Wizards - Document Converter.


Microsoft Office

Konverterar Microsoft Office dokument till OpenDocument-format.

Word dokument

Konverterar Microsoft Word dokument (*.doc) till OpenDocument dokument (*.odt).

Excel dokument

Konverterar Microsoft Excel dokument (*.xls) till OpenDocument dokument (*.ods).

PowerPoint dokument

Konverterar Microsoft PowerPoint dokument (*.ppt) till OpenDocument dokument (*.odp).

Skapa loggfil

Skapar en loggfil i arbetskatalogen som visar vilka dokument som har konverterats.

Här fortsätter du till nästa sida i dokumentkonverteraren

Stötta oss!