Dokumentkonverteraren

Kopierar och konverterar dokument till OpenDocument XML-formatet som används i LibreOffice.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Wizards - Document Converter.


Guiden konverterar dokument från Microsoft Word, Excel och PowerPoint. De ursprungliga filerna redigeras inte utan läses endast. De nya filerna skrivs med den nya filändelsen till samma mapp eller till en ny mapp.

Guiden Dokumentkonverteraren innehåller följande sidor:

Dokumentkonverterare - första sidan

Anger vilken typ av Microsoft Office-filer som ska konverteras.

Dokumentkonverterare - följande sidor

Anger en läskatalog och en skrivkatalog för varje mall- och dokumenttyp.

Dokumentkonverterare Sammanfattning

Visar en sammanfattning av vad som kommer att konverteras när du klickar på Konvertera.

Avbryt

När du klickar på Avbryt stängs dialogrutan utan att några ändringar sparas.

Tillbaka

Visa urvalen som gjordes under det föregående steget. De aktuella inställningarna sparas. Den här knappen aktiveras när du kommer till AutoPilotens andra sida.

Nästa

Sparar de aktuella inställningarna och fortsätter till nästa sida. När du kommer till sista sidan blir knappen inaktiv.

Konvertera

Om du klickar dig framåt genom dialogrutan heter den här knappen Nästa. På den sista sidan heter knappen Konvertera. Konverteringen utförs när du klickar på knappen.

Stötta oss!