Guide för gruppelement: skapa alternativgrupp

Anger alternativgruppens etikett.

Så här använder du det här kommandot...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Last page of wizards.


Vilken beteckning skall din alternativgrupp ha?

Anger alternativrutans etikett. Grupprutans etikett kommer att visas i formuläret. Den text du skriver in här motsvarar egenskapen Etikett för grupprutan.

Stötta oss!