Guide för gruppelement: fältvärden

Tilldelar varje alternativfält ett referensvärde.

Välj ett fält från listan med alternativfält och ange motsvarande referensvärde.

Så här använder du det här kommandot...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Wizards page 3.


Vilket värde vill du tilldela varje alternativ?

Välj ett tal eller en text som ett referensvärde för det markerade alternativfältet.

Alternativfält

Markera här det alternativfält som ska tilldelas referensvärdet.

Stötta oss!