Guide för gruppelement: standardfälturval

Anger att du vill att ett alternativfält ska markeras som standard.

Standardinställningarna kommer att användas om du öppnar formuläret i användarläge. Med de här inställningarna anger du kontrollegenskapen Standard.

Så här använder du det här kommandot...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Wizards page 2.


Skall ett alternativfält vara utvalt som standard?

Anger om du vill ange standardinställningar för alternativrutan.

Ja, följande:

Anger att du vill att ett alternativfält ska markeras som standard när du öppnar formuläret. Välj ett alternativfält från rutan.

Listruta

Välj det alternativfält som du vill ska markeras som standard när du öppnar formuläret.

Nej, inget fält skall vara utvalt

Anger att inget alternativfält ska markeras som standard.

Stötta oss!