Guide för gruppelement: Data

Anger vilka alternativfÀlt som finns i grupperingsramen.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Wizards page 1.


Vilka beteckningar skall alternativfÀlten fÄ?

Anger respektive etikettfÀlt för varje alternativfÀlt. AlternativfÀltets etikett kommer att visas i formulÀret. Den hÀr instÀllningen motsvarar egenskapen Etikett för alternativfÀltet.

Överta

>>

Confirms the current label and copies the label to the Option fields list.


För varje alternativfÀlt i gruppen som ska skapas anger du en beteckning och övertar det inmatade namnet till listan AlternativfÀlt genom att klicka pÄ pilknappen. Upprepa denna procedur tills alla alternativfÀlt Àr definierade.

AlternativfÀlt

Visar alla alternativfÀlt som finns i grupperingsramen.

Ta bort

<<

Tar bort alla markerade alternativfÀlt frÄn listan.


Please support us!