Guide för gruppelement!

Guiden för gruppelement startas automatiskt när du infogar en grupperingsram i ett dokument.!

Så här använder du det här kommandot...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame.


Guide för gruppelement: Data

Anger vilka alternativfält som finns i grupperingsramen.

Guide för gruppelement: standardfälturval

Anger att du vill att ett alternativfält ska markeras som standard.

Guide för gruppelement: fältvärden

Tilldelar varje alternativfält ett referensvärde.

Guide för gruppelement: databasfält

Sidan visas endast om dokumentet är länkat till en databas. Den anger om referensvärden ska sparas i databasen.

Guide för gruppelement: skapa alternativgrupp

Anger alternativgruppens etikett.

Avbryt

När du klickar på Avbryt stängs dialogrutan utan att några ändringar sparas.

Avbryt

Closes dialog and discards all changes.

Tillbaka

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Nästa

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Färdigställ

Skapar objektet.

Stötta oss!