HTML-export - sida 6

Definierar färger för publikationen.

Textformateringen hämtas från teckningen eller presentationen. Sidan hoppas över om du avmarkerar kryssrutan Skapa titelsida eller om du väljer automatisk eller WebCast-export.

Så här använder du det här kommandot...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 6 of the wizard.


Välj ut färgschema

Avgör vilket färgschema och vilka färger som ska användas för text och bakgrund.

Överta färgschema från dokument

Använder färger från de formatmallar som används i det aktuella dokumentet.

Använd browserfärger

Använder standardfärgerna i slutanvändarens webbläsare.

Använd eget färgschema

Gör att du kan definiera egna färger för vissa presentationsobjekt.

Text

Öppnar dialogrutan Färg, som du använder för att välja textfärgen i presentationen.

Hyperlänk

Öppnar dialogrutan Färg, som du använder för att välja färg på presentationens hyperlänkar.

Aktiv länk

Öppnar dialogrutan Färg, som du använder för att välja färg på presentationens aktiva länkar.

Använd länk

Öppnar dialogrutan Färg, som du använder för att välja färg på presentationens använda länkar.

Bakgrund

Öppnar dialogrutan Färg, som du använder för att välja presentationens bakgrundsfärg.

Stötta oss!