HTML-export - sida 5

Definierar en knappstil för navigering mellan presentationens sidor.

Den här sidan visas inte om du har avmarkerat kryssrutan Skapa titelsida, eller om du använder automatisk export eller WebCast-export.

Så här använder du det här kommandot...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 5 of the wizard.


Välj ut stil för kommandoknappar

Anger om navigeringsknappar ska infogas i presentationen. Du kan också välja knapparnas stil.

Bara text

Infogar texthyperlänkar i stället för knappar.

Urvalsfält

Visar de tillgängliga knappstilarna. Klicka på en knappstil för att välja den.

Stötta oss!