HTML-export - sida 4

Anger den information som ska visas på publikationens titelsida.

Du kan hoppa över sidan genom att avmarkera kryssrutan Skapa titelsida, eller genom att välja Automatisk eller WebCast på föregående sida i guiden.

Så här använder du det här kommandot...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 4 of the wizard.


Information för titelsidan

Författare

Anger namnet på publikationens författare.

Email address

Specifies the email address.

Din hemsida

Anger din hemsida. En hyperlänk kommer att infogas i publikationen.

Mer information

Anger överig text som ska finnas på titelsidan.

Stötta oss!