HTML-export - sida 4

Anger den information som ska visas pÄ publikationens titelsida.

Du kan hoppa över sidan genom att avmarkera kryssrutan Skapa titelsida, eller genom att vÀlja Automatisk eller WebCast pÄ föregÄende sida i guiden.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 4 of the wizard.


Information för titelsidan

Författare

Anger namnet pÄ publikationens författare.

Email address

Specifies the email address.

Din hemsida

Anger din hemsida. En hyperlÀnk kommer att infogas i publikationen.

Mer information

Anger överig text som ska finnas pÄ titelsidan.

Please support us!