HTML-export - sida 3

Anger grafiktyp och bildskärmsupplösningen.

Så här använder du det här kommandot...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 3 of the wizard.


Spara bilder som

Anger bildformatet. Du kan också definiera ett komprimeringsvärde för exporten.

PNG - Portable Network Graphics-format

Filerna exporteras som PNG-filer. PNG-filer är komprimerade utan dataförlust och kan innehålla mer än 256 färger.

GIF

Filerna exporteras som GIF-filer. GIF-filerna komprimeras utan att några data går förlorade, och kan innehålla maximalt 256 färger.

JPG

Filerna exporteras som JPEG-filer. JPEG-filer är komprimerade med variabel komprimeringsmetod och kan innehålla mer än 256 färger.

Kvalitet

Anger komprimeringsfaktorn för JPEG-bilder. Ett värde på 100 % ger bäst kvalitet för ett stort dataområde. En faktor på 25 % ger mindre filer med sämre bildkvalitet.

Bildskärmsupplösning

Definierar upplösningen på målbildskärmen. Beroende på vilken upplösning du väljer, kommer bilden att visas i förminskad storlek. Du kan ange en förminskning på upp till 80 % av ursprungsstorleken.

Låg upplösning (640x480 pixlar)

Välj den mindre upplösningen för att hålla filstorleken nere, eller om presentationer innehåller många sidor.

Medelhög upplösning (800x600 pixlar)

Välj medelhög upplösning för en normalstor presentation.

Hög upplösning (1024x768 pixlar)

Välj en hög upplösning för att få hög kvalitet på bildvisningen.

Exportera

Exportera ljud vid sidväxling

Anger att ljudfiler som definierats som en effekt för bildväxlingar ska exporteras.

Stötta oss!