HTML-export - sida 2

Anger publikationens typ.

Du kan ange om du vill inkludera ramar, skapa en titel eller visa presentationsanteckningar.

Så här använder du det här kommandot...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 2 of the wizard.


Typ av publicering

Definierar de grundläggande inställningarna för exporten.

Standard-HTML-format

Skapar standard-HTML-sidor från exporterade sidor.

Standard-HTML med ramar

Skapar en standardsida med ramar. Den exporterade sidan kommer att finnas i huvudramen, och ramen till vänster kommer att visa en innehållsförteckning med länkar.

Skapa titelsida

Skapar en titelsida för dokumentet.

Anger att anteckningar också ska visas.

Automatisk

Skapar en HTML presentation som en kioskexport där bilderna automatiskt växlas efter en viss tid.

Som angivet i dokumentet

Hur bildväxlingen ser ut beror på vilka tidsinställningar du har angett för varje bild i presentationen. Om du har angett manuell bildväxling visas en ny sida i HTML presentationen när du trycker på valfri tangent på tangentbordet.

Automatisk

Växlingen mellan sidorna sker automatiskt efter den angivna tidsperioden, och beror inte på innehållet i presentationen.

Tid per sida

Anger hur länge varje bild ska visas.

Kontinuerlig

Startar automatiskt om HTML presentationen efter att den sista bilden har visats.

WebCast

I en WebCast-export skapas automatiska skript med Perl- eller ASP-stöd. På så sätt kan en presentatör (till exempel under en telefonkonferens som innefattar en bildspelsvisning via Internet) ändra de bilder som visas i åhörarnas webbläsare. Mer information om WebCast finns längre fram i det här avsnittet.

Active Server Page (ASP)

Om du använder alternativet ASP kommer ASP-sidor att skapas under WebCast-exporten. Observera att HTML presentationen måste hållas på en webbserver som har stöd för ASP.

Perl

Används av WebCast-exporten för att skapa HTML-sidor och Perl-skript.

URL för åhörare

Anger den URL (relativ eller absolut) som slutanvändaren skriver in för att visa presentationen.

URL för presentation

Anger den URL (relativ eller absolut) där HTML presentationen sparas på webbservern.

URL för perl-skript

Anger URL-adressen (relativ eller absolut) till genererade Perl-skript.

Mer information om WebCast-export

Det finns två alternativ för att exportera LibreOffice Impress presentationer med WebCast: ASP (Active Server Pages) och Perl.

Varningssymbol

Oavsett vilket alternativ du använder, måste WebCast-exporten ske till en server som har stöd för Perl- eller ASP-skript. Därför beror exportalternativet på vilken HTTP-server du ska använda.


WebCast via ASP

Exporten

En allmän regel vid HTML-export är att Du måste exportera olika dokument i olika mappar. Det går inte att göra två HTML-exporter i samma mapp, eftersom den andra exporten delvis skulle skriva över den första.

Använda ASP WebCast

Du kan använda WebCast när de exporterade filerna finns på en HTTP-server.

Exempel:

Du har installerat Microsoft Internet Information Server på datorn. Som startträd för Dina HTML dokument har Du vid installationen angett mappen C:\Inet\wwwroot\foredrag. Datorns URL-adress bör vara http://minserver.com.

Publiken kan visa de sidor i presentationen som talaren valt på URL-adressen http://servernamn.com/presentation/webcast.asp. Åhörarna kan inte gå till andra sidor på webbplatsen om de inte känner till filnamnen. Du bör kontrollera att HTTP-servern inte tillåter katalogbläddring.

WebCast via Perl

Exporten

Använda Perl WebCast

De filer som skapas under exporten måste nu installeras på den Perl-kompatibla HTTP-servern. Det går inte att göra detta automatiskt, eftersom olika HTTP-servrar använder olika Perl-standarder. De steg du ska vidta härnäst följer nedan. Mer information om exakt hur dessa steg genomförs på din server finns i handboken till servern. Du kan också fråga en nätverksadministratör om hur du fortsätter med publiceringen.

Nu bör Du kunna använda WebCast.

Exempel:

I det här exemplet använder du ett Linux-system med en HTTP-server. HTTP-serverns URL är http://servernamn.com och utdatakatalogen för dina HTML dokument är katalogen //user/local/http/. Dina Perl-skript finns i katalogen //user/local/http/cgi-bin/. Ange dold.htm som exportfilens namn, och presentation.htm i rutan URL för åhörare. I textrutan URL för presentation skriver du http://servernamn.com/presentation/ och i rutan URL för Perl-skript skriver du http://servernamn.com/cgi-bin/.

När Du är klar med installationen av perl-filerna, kan föredragshållaren leda föredraget under URL-adressen http://minserver.com/foredrag/hemlig.htm och åhörarna kan titta på föredraget under URL-adressen http://minserver.com/foredrag/foredrag.htm.

Stötta oss!