HTML-export - sida 1

På den första sidan väljer du en färdig design eller skapar en ny design.

De inställningar som du har valt för en export sparas automatiskt som design för andra exporter. Du ger designen ett namn när du har klickat på Färdigställ.

Så här använder du det här kommandot...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 1 of the wizard.


Tilldela design

I det här området kan du börja skapa en ny design eller välja eller radera en befintlig.

Om du raderar ett utkast är det bara utkastinformationen i guiden som försvinner. Eventuella exportfiler raderas inte.

Ny design

Skapar ett nytt utkast på de kommande sidorna i guiden.

Existerande design

Läser in en befintlig design från designlistan och använder den som utgångspunkt för de inställningar som ska göras på följande sidor i guiden.

Designlista

Visar alla befintliga utkast.

Radera markerad design

Tar bort det markerade designen från designlistan.

Stötta oss!