HTML-export

Anger inställningarna för att publicera ett LibreOffice Draw- eller LibreOffice Impress-dokument i HTML-format.

Så här använder du det här kommandot...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML Document file type. The dialog opens automatically.


Vilka sidor som visas beror på inställningarna på den andra sidan i guiden.

HTML-export - sida 1

På den första sidan väljer du en färdig design eller skapar en ny design.

HTML-export - sida 2

Anger publikationens typ.

HTML-export - sida 3

Anger grafiktyp och bildskärmsupplösningen.

HTML-export - sida 4

Anger den information som ska visas på publikationens titelsida.

HTML-export - sida 5

Definierar en knappstil för navigering mellan presentationens sidor.

HTML-export - sida 6

Definierar färger för publikationen.

< Back

Återgår till markeringarna som gjordes på föregående sida. Den sparade inställningen påverkas inte. Du kan välja den här knappen när du kommer till steg två i redigeringen.

Next >

Sparar de aktuella inställningarna och fortsätter till nästa sida. Den här knappen är deaktiverad på dialogrutans sista sida.

Färdigställ

Skapar nya dokument utifrån dina markeringar och sparar dokumenten.

Symbolen Info

I LibreOffice sparas guideinställningarna. De används som standardinställningar nästa gång guiden startas.


Stötta oss!