Rapportguiden - Layouturval

Choose the layout from different templates and styles, and choose landscape or portrait page orientation.

Så här använder du det här kommandot...

Klicka på Skapa rapport med hjälp av guiden i ett fönster för en databasfil.


Layout för data

Defines a set of styles for the report. The styles assign fonts, indents, table background, and more.

Layout för sidhuvuden och sidfötter

Defines a page layout for the report. The page layouts are loaded from template files, which assign a header, footer, and page background.

Orientering

Välj en sidorientering för rapporten.

Liggande

Selects a landscape page orientation for the report.

Stående

Selects a portrait page orientation for the report.

Mer om rapportguiden - Skapa rapport

Stötta oss!