Rapportguiden

Activates the wizard for creating reports.

Så här använder du det här kommandot...

Klicka på Skapa rapport med hjälp av guiden i ett fönster för en databasfil.


Använda och redigera databasrapporter

Välj rapportens egenskaper.

Rapportguiden - Fälturval

Specifies the table or query for which you are creating the report, and which fields you wish to include in the report.

Rapportguiden - Etikettera fält

Specifies how you want to label the fields.

Rapportguiden - Grupperingar

You can group records in a report based on the values in one or more fields. Select the fields by which the resulting report will be grouped. You can group up to four fields in a report. When you group more than one field, LibreOffice nests the groups according to their group level.

Rapportguiden - Sorteringsalternativ

Select the fields by which to sort the report. Fields can be sorted by up to four levels, each either ascending or descending. Grouped fields can only be sorted within each group.

Rapportguiden - Layouturval

Choose the layout from different templates and styles, and choose landscape or portrait page orientation.

Rapportguide - Skapa rapport

You can create the report as a static or dynamic report. When you open a dynamic report, it will display with the current data contents. When you open a static report, it will always display the same data from the time when the static report was created.

Avbryt

När du klickar på Avbryt stängs dialogrutan utan att några ändringar sparas.

Tillbaka

Visa alternativen som valts i dialogrutans föregående steg. De aktuella inställningarna förblir som de är. Knappen kan endast aktiveras från steg två eller senare.

Nästa

Klicka på Nästa-knappen för att applicera inställningarna och gå till nästa steg. Om du är i sista steget byts knappen till att bli Skapa.

Stötta oss!