Formulärguiden - Ange datapost

Anger datahanteringsläge för det nya formuläret.

Så här använder du det här kommandot...

Klicka på Skapa formulär med hjälp av guiden i ett fönster för en databasfil.


Formuläret ska bara användas för att registrera nya data. Befintliga data visas inte

Skapar ett formulär som bara används för att registrera nya data.

Det här formuläret visar alla data

Skapar ett formulär som kan användas för att visa befintliga data och registrera nya data.

Befintliga data får inte ändras

Ange att det inte ska gå att redigera data.

Befintliga data får inte raderas

Välj att det inte ska gå att ta bort data.

Nya data får inte läggas till

Ange att det inte ska gå att lägga till nya data.

Formulärguiden - Använd formatmallar

Stötta oss!