Formulärguiden - Placera kontroller

På den här sidan i guiden kan du välja layout för det skapade formuläret. Dokumentet visar ändringarna direkt så du behöver inte stänga guiden.

Så här använder du det här kommandot...

Klicka på Skapa formulär med hjälp av guiden i ett fönster för en databasfil.


Justering av etikettfält

Vänsterjusterat

The labels are left-aligned.

Högerjusterat

The labels are right-aligned.

Placering av DB-fält

I kolumner - etiketter till vänster

Aligns the database fields column-wise with the labels to the left of the fields.

I kolumner - etiketter uppe

Aligns the database fields column-wise with the labels above the field.

Som tabell

Aligns the database fields in a tabular form.

Marginaljusterat - etiketter uppe

Arranges the labels above the corresponding data.

Placering i det underordnade formuläret

I kolumner - etiketter till vänster

Justerar databasfälten kolumnvis med etiketterna till vänster om fälten.

I kolumner - etiketter uppe

Justerar databasfälten kolumnvis med etiketterna ovanför fälten.

Som tabell

Justerar databasfälten i tabellformat.

Marginaljusterat - etiketter uppe

Justerar etiketterna ovanför motsvarande data.

Formulärguiden - Ange datapost

Stötta oss!