Formulärguiden - Hämta kopplade fält

Om du i steg 2 väljer att skapa ett underordnat formulär som baseras på ett manuellt urval av fält, kan du välja de kopplade fälten på den här sidan i guiden.

Så här använder du det här kommandot...

Klicka på Skapa formulär med hjälp av guiden i ett fönster för en databasfil.


Första kopplade fältet i det underordnade formuläret

Markera det underformulärfält som är kopplat till huvudformulärfältet, som du valde i listrutan bredvid den här listrutan.

Första kopplade huvudformulärfältet

Markera det huvudformulärfält som är kopplat till underformulärfältet, som du valde i listrutan bredvid den här listrutan.

Andra kopplade fältet i det underordnade formuläret

Markera det underformulärfält som är kopplat till huvudformulärfältet, som du valde i listrutan bredvid den här listrutan.

Andra kopplade huvudformulärfältet

Markera det huvudformulärfält som är kopplat till underformulärfältet, som du valde i listrutan bredvid den här listrutan.

Tredje kopplade fältet i det underordnade formuläret

Markera det underformulärfält som är kopplat till huvudformulärfältet, som du valde i listrutan bredvid den här listrutan.

Tredje kopplade huvudformulärfältet

Markera det huvudformulärfält som är kopplat till underformulärfältet, som du valde i listrutan bredvid den här listrutan.

Fjärde kopplade fältet i det underordnade formuläret

Markera det underformulärfält som är kopplat till huvudformulärfältet, som du valde i listrutan bredvid den här listrutan.

Fjärde kopplade huvudformulärfältet

Markera det huvudformulärfält som är kopplat till underformulärfältet, som du valde i listrutan bredvid den här listrutan.

Formulärguiden - Placera kontroller

Stötta oss!