Formulärguiden - Lägg till fält i ett underordnat formulär

Ange den tabell eller sökning som det underordnade formuläret ska bygga på, och vilka fält som ska vara med i det.

Så här använder du det här kommandot...

Klicka på Skapa formulär med hjälp av guiden i ett fönster för en databasfil.


Tabeller och sökningar

Anger den tabell eller sökning som det underordnade formuläret ska bygga på.

Tillgängliga fält

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

^

Klicka om du vill flytta det markerade fältet upp en post i listan.

v

Klicka om du vill flytta det markerade fältet ned en post i listan.

Fält i mitt underformulär

Visar alla fält som kommer att finnas med i det nya underordnade formuläret.

Formulärguiden - Hämta kopplade fält

Stötta oss!