Formulärguiden - Skapa ett underordnat formulär

Ange om du vill använda ett underordnat formulär och ange det underordnade formulärets egenskaper. Ett underordnat formulär är ett formulär som infogas i ett annat formulär.

Så här använder du det här kommandot...

Klicka på Skapa formulär med hjälp av guiden i ett fönster för en databasfil.


Lägg till underordnat formulär

Välj om du vill lägga till ett underordnat formulär.

Underordnat formulär baserat på befintlig relation

Klicka om du vill lägga till ett underordnat formulär baserat på en befintlig relation.

Vilken relation vill du lägga till?

Välj vilken relation som det underordnade formuläret ska baseras på.

Underordnat formulär baserat på manuellt valda fält

Klicka om du vill lägga till ett underordnat formulär som baseras på ett manuellt urval av fält.

Formulärguiden - Lägg till fält i ett underordnat formulär

Stötta oss!