Formulärguiden

Startar guiden för formulär.

Så här använder du det här kommandot...

Klicka på Skapa formulär med hjälp av guiden i ett fönster för en databasfil.


Välj formulärets egenskaper i följande steg:

Formulärguiden - Fälturval

On this page of the Form Wizard, you can specify the table or query that you need to create the form as well as the fields that you want to include in the form.

Formulärguiden - Skapa ett underordnat formulär

Ange om du vill använda ett underordnat formulär och ange det underordnade formulärets egenskaper. Ett underordnat formulär är ett formulär som infogas i ett annat formulär.

Formulärguiden - Lägg till fält i ett underordnat formulär

Ange den tabell eller sökning som det underordnade formuläret ska bygga på, och vilka fält som ska vara med i det.

Formulärguiden - Hämta kopplade fält

Om du i steg 2 väljer att skapa ett underordnat formulär som baseras på ett manuellt urval av fält, kan du välja de kopplade fälten på den här sidan i guiden.

Formulärguiden - Placera kontroller

På den här sidan i guiden kan du välja layout för det skapade formuläret. Dokumentet visar ändringarna direkt så du behöver inte stänga guiden.

Formulärguiden - Ange datapost

Anger datahanteringsläge för det nya formuläret.

Formulärguiden - Använd formatmallar

Anger formulärformatmallen.

Formulärguiden - Ange namn

Specifies the name of the form and how to proceed.

Tillbaka

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Nästa

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Klicka om du vill skapa formuläret utan att besvara fler sidor.

Avbryt

När du klickar på Avbryt stängs dialogrutan utan att några ändringar sparas.

Avbryt

Closes dialog and discards all changes.

Stötta oss!