Agendaguiden - Avsnitt

Anger namnet och mappen för dokumentet och mallen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Wizards - Agenda - Agenda items.


Ämnen

Skriv ärenden till agendan. Sortera ärendena med knapparna Uppåt och Nedåt.

Infoga

Infogar en tom ärenderad ovanför den aktuella raden.

Ta bort

Tar bort den aktuella ärenderaden.

Uppåt

Flyttar den aktuella ärenderaden uppåt.

Nedåt

Flyttar den aktuella ärenderaden nedåt.

Agendaguiden - Namn och plats

Stötta oss!