Agendaguiden - Avsnitt

Anger namnet och mappen för dokumentet och mallen.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose File - Wizards - Agenda - Agenda items.


Ämnen

Skriv Àrenden till agendan. Sortera Àrendena med knapparna UppÄt och NedÄt.

Infoga

Infogar en tom Àrenderad ovanför den aktuella raden.

Ta bort

Tar bort den aktuella Àrenderaden.

UppÄt

Flyttar den aktuella Àrenderaden uppÄt.

NedÄt

Flyttar den aktuella Àrenderaden nedÄt.

Agendaguiden - Namn och plats

Please support us!