Agendaguiden - Namn

På den här sidan kan du ange dagordningspunkterna. Varje dagordningspunkt visas på en separat rad. Ange texten för de dagordningspunkter som du vill ha med. Du kan även ange ansvarig person. Ange en tidsrymd för varje dagordningspunkt under Tidslängd.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Wizards - Agenda - Names.


Kallelse från

Anger om en rad ska skrivas ut där du kan ange vem som har kallat till mötet.

Moderator

Anger om du ska skriva ut en rad där du anger moderatorn.

Antecknare

Anger om du ska skriva ut en rad där du anger antecknare.

Tidtagare

Anger om du ska skriva ut en rad där du anger tidtagare.

Deltagare

Anger om en rad ska skrivas ut där du anger deltagare.

Adjungerade

Anger om en rad ska skrivas ut där du anger observatörer.

Resurspersoner

Anger om du ska skriva ut en rad där du anger resurspersoner.

Agendaguiden - Avsnitt

Stötta oss!