Agendaguiden - Rubriker som ska inkluderas

På sidan 3 väljer du vilka namn som ska finnas på med dagordningen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Wizards - Agenda - Headings to include.


Typ av möte

Anger om raden för typ av möte ska skrivas ut.

Läs igenom

Anger om raden Läs igenom ska skrivas ut.

Ta med

Anger om raden Ta med ska skrivas ut.

Anteckningar

Anger om en anteckningsrad ska skrivas ut.

Gå till Agendaguiden - Namn

Stötta oss!