Agendaguiden - Allmän information

Anger datum, tid och plats för mötet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Wizards - Agenda - General information.


Datum

Specifies the date of the meeting.

Tidpunkt

Specifies the time of the meeting.

Rubrik

Anger rubrik för mötet.

Ange plats för mötet

Specifies the location of the meeting.

Agendaguiden - Rubriker som ska inkluderas

Stötta oss!