Agendaguiden - Siddesign

Anger en stil och rubrik för dagordningen. Du kan infoga en logotyp i rubriken också.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Wizards - Agenda - Page Design.


Siddesign

Välj siddesign från listrutan.

Infoga formulär för anteckningar

Skriver ut en sida där du kan skriva anteckningar under mötet.

Agendaguiden - Allmän information

Stötta oss!