Guiden Agenda

Startar AutoPiloten som hjälper dig skapa en dagordningsmall. Du kan använda en dagordning för att ange diskussionsämnen för konferenser och möten.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Wizards - Agenda.


LibreOffice innehåller en exempelmall för agendor som du kan anpassa efter dina egna behov. Guiden innehåller flera alternativ för layout och design när du skapar dokumentmallar. Med hjälp av förhandsgranskningen får du en uppfattning om hur den klara agendan kommer att se ut.

I dialogrutan kan du när som helst ångra ett val eller hoppa över enskilda steg. Om Du hoppar över ett steg, använder AutoPiloten det stegets aktuella inställningar.

Agendaguiden - Siddesign

Anger en stil och rubrik för dagordningen. Du kan infoga en logotyp i rubriken också.

Agendaguiden - Allmän information

Anger datum, tid och plats för mötet.

Agendaguiden - Rubriker som ska inkluderas

På sidan 3 väljer du vilka namn som ska finnas på med dagordningen.

Agendaguiden - Namn

På den här sidan kan du ange dagordningspunkterna. Varje dagordningspunkt visas på en separat rad. Ange texten för de dagordningspunkter som du vill ha med. Du kan även ange ansvarig person. Ange en tidsrymd för varje dagordningspunkt under Tidslängd.

Agendaguiden - Avsnitt

Anger namnet och mappen för dokumentet och mallen.

Agendaguiden - Namn och plats

I det sista steget väljer du om du behöver ett protokollformulär. Sedan visas meddelandet att all information som krävs för att skapa agendamallen har sammanställts. Klicka på Färdigställ för att skapa mallen och automatiskt öppna ett dokument som baseras på mallen.

Tillbaka

Återgår till de markeringar som gjordes på föregående sida. De aktuella inställningarna gäller fortfarande. Den här knappen blir aktiv först efter den första sidan.

Nästa

AutoPiloten använder de aktuella inställningarna i dialogrutan och övergår till nästa redigeringssteg. Om Du har kommit till den sista dialogrutan kan knappen förstås inte användas.

Färdigställ

AutoPiloten skapar en dokumentmall baserad på Dina inställningar och sparar denna på hårddisken. Med utgångspunkt från den nya dokumentmallen skapar LibreOffice ett nytt dokument med namnet "namnlös X" (X står för ett löpnummer) och visar detta i arbetsområdet.

Avbryt

När du klickar på Avbryt stängs dialogrutan utan att några ändringar sparas.

Symbolen Info

De aktuella inställningarna i AutoPiloten för den använda malltypen sparas och används som mall nästa gång Du använder AutoPiloten.


Stötta oss!