Faxguiden - Namn och plats

Bestämmer vilka element som ska ingå i faxmeddelandet, till exempel datum och ärende.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Wizards - Fax - Name and Location.


Mallnamn

Skriv namnet på faxmallen.

...

Klicka här för att ange eller välja den fullständiga sökvägen, inklusive faxmallens filnamn.

Skapa en fax från mallen

Skapar och sparar faxmallen och öppnar sedan ett nytt faxdokument som baseras på mallen.

Gör manuella ändringar i faxmallen

Skapar och sparar faxmallen och öppnar sedan mallen så att den kan redigeras ytterligare.

Gå till faxguiden

Stötta oss!