Faxguiden - Sidfot

Anger information om mottagare.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Wizards - Fax - Footer.


Sidfot

Anger texten som ska skrivs ut i sidfotsområdet.

Infoga bara på andra sidan och efterföljande

Hoppar över sidfoten på den första sidan i ett faxdokument som innehåller flera sidor.

Infoga sidnummer

Skriver ut ett sidnummer i sidfotsområdet.

Gå till faxguiden - Namn och plats

Stötta oss!