Faxguiden - Avsändare och mottagare

Anger information om faxmeddelandets avsändare.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Wizards - Fax - Sender and Recipient.


Använd användardata som avsändaradress

Infogar platshållare för adressen på faxmallen. I faxdokument klickar du sedan på platshållaren och skriver den faktiska informationen.

Ny avsändaradress

Välj om du vill skriva adressdata i följande textrutor. Informationen infogas som normal text i ett faxdokument.

(Adressdatafält)

Skriv in avsändarens adressinformation.

Använd platshållare för mottagaradress

Infogar platshållare för adressen på faxmallen. I faxdokument klickar du sedan på platshållaren och skriver den faktiska informationen.

Använd adressdatabas för kopplad utskrift

Infogar databasfälten för en senare kopplad utskrift i faxdokumentet.

Gå till faxguiden - Sidfot

Stötta oss!