Faxguiden - Poster som ska infogas

Anger en logotyp för dokumentmallen. Den typ av logotyp som markeras bestämmer vilka alternativ som är tillgängliga på den här sidan.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Wizards - Fax - Items to include.


Ingen logotyp

Infogar en företagslogotyp.

Datum

Infogar ett datumfält.

Meddelandetyp

Infogar en rad om kommunikationstyp. Välj raden från listrutan.

Ärenderad

Infogar en ärenderad.

Hälsning

Infogar en hälsning. Välj hälsningen från listrutan.

Hälsningsfras

Infogar en hälsning. Välj hälsningen från listrutan.

Sidfot

Infogar en sidfot.

Gå till faxguiden - Avsändare och mottagare

Stötta oss!