Faxguiden - Sidutformning

Bestämmer faxdokumentets stil, rubrik och format.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Wizards - Fax - Page Design.


Affärsfax

Skapar en faxmall för ett affärsfax.

Formatmall

Anger den fördefinierade formatmallen.

Personlig fax

Skapar en faxmall för ett privat fax.

Formatmall

Anger den fördefinierade formatmallen.

Gå till faxguiden - Poster som ska infogas

Stötta oss!