Faxguiden

Öppnar guiden för faxmeddelanden. Med hjälp av guiden kan du skapa dokumentmallar för faxdokument. Du kan sedan skicka dem via modem (om det finns ett tillgängligt).

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Wizards - Fax.


LibreOffice levereras med en mall för faxdokument som du kan ändra i guiden så att den passar dig. I guiden får du hjälp steg för steg att skapa en dokumentmall, och där finns många alternativ för layout och utformning. Förhandsgranskningen visar hur det färdiga faxmeddelandet kommer att se ut med de inställningar du har gjort.

I dialogrutan kan du när som helst ändra information och alternativ som du har angett. Du kan också välja att hoppa över en hel sida eller alla sidorna i guiden. I så fall används de aktuella inställningarna (eller standardinställningarna).

Faxguiden - Sidutformning

Bestämmer faxdokumentets stil, rubrik och format.

Faxguiden - Poster som ska infogas

Anger en logotyp för dokumentmallen. Den typ av logotyp som markeras bestämmer vilka alternativ som är tillgängliga på den här sidan.

Faxguiden - Avsändare och mottagare

Anger information om faxmeddelandets avsändare.

Faxguiden - Sidfot

Anger information om mottagare.

Faxguiden - Namn och plats

Bestämmer vilka element som ska ingå i faxmeddelandet, till exempel datum och ärende.

Tillbaka

Klicka på knappen Bakåt om du vill visa inställningarna som valdes på föregående sida. De aktuella inställningarna tas inte bort eller ändras om du klickar på knappen. Bakåt är tillgänglig fr.o.m. den andra sidan.

Nästa

De aktuella inställningarna sparas och nästa guidesida visas. Knappen Nästa deaktiveras när den sista sidan visas.

Färdigställ

Utifrån dina val skapar guiden en dokumentmall och sparar den. Ett nytt dokument som baseras på mallen visas i arbetsområdet. Dokumentet har filnamnet "NamnlösX".

Avbryt

När du klickar på Avbryt stängs dialogrutan utan att några ändringar sparas.

Stötta oss!