Brevguiden

Startar Autopiloten för en brevmall. Du kan använda den här mallen för både privat korrespondens och affärskorrespondens.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Wizards - Letter.


LibreOffice har en mönstermall för privata brev och affärskorrespondens, som du kan anpassa efter din personliga smak med hjälp av AutoPiloten. AutoPiloten leder dig steg för steg genom de olika layoutelementen i dokumentmallen och ger dig möjlighet att välja olika alternativ i varje steg. Den förminskade förhandsgranskningen i dialogrutan ger dig ett första intryck av vilken effekt de aktuella inställningarna har.

I dialogrutan kan du när som helst ångra ett val eller hoppa över enskilda eller alla steg. Om du hoppar över ett eller flera steg använder AutoPiloten de aktuella standardinställningarna.

Brevguiden - Siddesign

Specifies whether you want to create a personal or a business letter. The available options on the following pages vary depending on your choice.

Symbolen Info

Om du skapar ett affärsbrev kan du välja mellan flera olika element som ska finnas i dokumentet och som oftast inte finns i privatbrev, till exempel en ämnesrad. Om du väljer alternativet Privat brev kommer vissa sidor som innehåller element i affärsbrev inte att visas i AutoPilot-dialogrutan.


Brevguiden - Layout på brevhuvud

Allows you to specify the elements that are already imprinted on your letterhead paper. Those elements are not printed, and the space they occupy is left blank by the printer.

Brevguiden - Utskrifter

Defines the items to be included in the letter template.

Brevguiden - Mottagare och avsändare

Specifies the sender and recipient information.

Brevguiden - Sidfot

Specifies the information to include in the footer space.

Brevguiden - Namn och plats

Specifies where and under which name you want to save the document and template.

Tillbaka

Visa urvalen som gjordes under det föregående steget. De aktuella inställningarna sparas. Den här knappen aktiveras när du kommer till AutoPilotens andra sida.

Nästa

Sparar de aktuella inställningarna och fortsätter till nästa sida. När du kommer till sista sidan blir knappen inaktiv.

Färdigställ

Du har valt att AutoPiloten ska skapa en ny dokumentmall och spara den på hårddisken. LibreOffice skapar ett nytt dokument med namnet "Namnlös X" (X står för ett löpande nummer) baserat på de befintliga mallarna och visar det i arbetsområdet.

Symbolen Info

LibreOffice sparar de aktuella inställningarna i AutoPiloten för den använda malltypen och använder dem som förinställningar nästa gång du startar AutoPiloten.


Stötta oss!